Системи за видеонаблюдение и Денонощно видеонаблюдение

Основополагащи за фирмата ни са дейностите свързани Видеонаблюдение. След като успешно се наложихме като лидери в изграждането на Системи за видеобалюдение, екипът ни реши да разшири дейностите си, като изгради високотехнологичен Оперативен дежурен център. Денонощен център за видеонаблюдение, отговарящ на индивидуалните клиентски изисквания. Доказано сигурна услуга, увеличаваща доверието сред клиентите с всяка изминала година. Повече за услугата можете да откриете тук.

Изграждане на СОТ системи и Системи за сигурност

Успехът в сферата на дейностите ни се крие в постоянните иновации в технологиите и надграждането на постигнатото. Стремежа за оправдаване на гласуваното клиентско доверие ни изгради като професионалисти в проектирането и изграждането на СОТ системите,  системите за контрол на достъп, системи с Паник бутон, индивидуалните проекти за контролно-пропусквателни режими и не на последно място проектите за Периметрова охрана.

GPS проследяване

Постоянно развиващите се технологии и все по-мобилните фирми търсещи сигурност за служебния си автопарк, предизвикаха интереса на фирмата ни за развитие и на GPS проследяването. Сфера, в която печелим доверие с ползването на доказано най-добрата техника и не по-малко значимото наличие на разработен фирмен софтуер за проследяване. Сигурен архив на генерираните данни, пътен лист и денонощен достъп до платформата. Гарантирана сигурност за всеки фирмен автопарк. Повече за услугата може да разберете тук.

Нестандартни решения

Индидвидуалния подход към всеки клиенти и развитието на екипа ни в проектирането и изграждането на нестандартни решения ни прави все по-мотивирани и разпознаваеми на пазара на интелигентните технологични решения. През годините имаме успешно проектирани и изградени Противопожарни системи, Интерактивни системи за конферентни зали, професионални озвучителни системи за ресторанти и заседателни зали, системи за контрол на работното време, домофонни, видеодомофонни и алармени системи.

Направи запитване

0882 500 020